Elke mens is uniek.  Elke coaching sessie is bijgevolg ook uniek.   Goedele werkt niet met een vastgelegd patroon.  Zij voelt zeer goed aan met welke methodiek of oefening jij het meest gebaat zal zijn en past die dan ook toe op een heel flexible wijze.  Om jou toch een idee te geven welke methodieken zij in haar koffer heeft, vind je hierbij een aantal mogelijkheden. 

Voice Dialogue

Voice Dialogue (Hal en Sidra Stone) is een methode om in dialoog te gaan met onze innerlijke stemmen of met de verschillende delen in onszelf, ook wel onze 'ikken' genoemd. Zij hebben elk hun eigen manier van denken en voelen, met een eigen gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meer deelpersoonlijkheden, onze "primary selves", terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. 

In Voice Dialogue worden de verschillende  'ikken'  uitgenodigd om vrijuit te spreken en om zich in al hun energie te tonen. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van één of meerdere van de andere deelpersoonlijkheden en die allemaal willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze. Deze methode zorgt ervoor dat we in contact kunnen komen met die deelpersoonlijkheden die we meestal niet aan bod laten komen en waarvan we ons vaak niet eens bewust zijn. Het geeft ons de mogelijkheid om te allen tijde te kiezen tussen de delen in ons zelf en dus niet meer te worden overvallen door de vaste patronen waar we in vast geraken.

Kerntransformatie

Bij deze methode vertrek je van een gevoel of een situatie die je vaak meemaakt en die je liever niet meer wil. Je doorvoelt het probleem helemaal en je tracht het verlangen dat er op dat moment aanwezig is te beschrijven. 

Dit is heel belangrijk omdat je op deze manier van het probleem een positief doel maakt, iets waarnaar je wil toewerken.

De volgende stap is om dit verlangen te gaan invoelen alsof het verlangen helemaal vervuld is. Bij dit invoelen komt er geleidelijk aan een nieuw verlangen dat nog wezenlijker is dan het vorige. Door telkens het verlangen te verwoorden en opnieuw te gaan invoelen alsof het al gerealiseerd is, komt je steeds dichter bij je kern. In je kern voel je die grote rust, het bevrijdende licht. Het voelt als thuiskomen en heel je lichaam straalt.