Bij deze methode vertrek je van een gevoel of een situatie die je vaak meemaakt en die je liever niet meer wil. Je doorvoelt het probleem helemaal en je tracht het verlangen dat er op dat moment aanwezig is te beschrijven. 

Dit is heel belangrijk omdat je op deze manier van het probleem een positief doel maakt, iets waarnaar je wil toewerken.

De volgende stap is om dit verlangen te gaan invoelen alsof het verlangen helemaal vervuld is. Bij dit invoelen komt er geleidelijk aan een nieuw verlangen dat nog wezenlijker is dan het vorige. Door telkens het verlangen te verwoorden en opnieuw te gaan invoelen alsof het al gerealiseerd is, komt je steeds dichter bij je kern. In je kern voel je die grote rust, het bevrijdende licht. Het voelt als thuiskomen en heel je lichaam straalt.