Alle verandering, is zelfverandering.
Zelfs wanneer we bij een professional te rade gaan,
zal er voor verandering nog altijd een persoonlijke keuze nodig zijn.
Uiteindelijk moeten we er zelf voor kiezen om te veranderen.
Robert E. Quinn

We scheppen een groot deel van onze bestemming
door de keuzes die we in ons leven maken.
Onbekend

Wat achter ons ligt
en wat voor ons ligt,
is niets vergeleken
met wat in ons ligt.
Ralph Waldo Emerson