"Triskele" is Oud-Grieks en betekent letterlijk 3 benen.

De triskele of triskelion is een oud Keltisch symbool dat staat voor de drie cirkels van het leven (leven, dood en wedergeboorte) of de drie elementen (Land, Zee en Lucht). Elk deel gaat van buiten naar binnen waar ze bij de oorsprong samenkomen.

De triskele wordt ook gezien als het teken van de "Grote Moeder", van de natuur. Door dit teken te volgen, neemt ieder de hem of haar "toebedeelde" plaats in, in het grotere geheel.  
Tegelijkertijd volgt ieder, vanuit hetzelfde religieuze denken, zijn eigen doelen.

Het is met deze symboliek dat Goedele naar buiten wil komen en wil bijdragen aan het leven van elk individu. 

Het is de doelstelling van Triskele om elk individu een stapje verder te brengen op zijn/haar unieke weg en maakt hierbij gebruik van het Triskele teken als symbool voor de balans in denken, voelen en doen.