Levenskunst

De kracht van het NU, 
Eckhart Tolle

De kracht van focussen, 
Ann Weiser Cornell

Ontmoeting met je schaduw, 
Connie Zweig en Jeremiah Abrams

Handboek Chakra-Psychologie, 
Anodea Judith

De Maskermaker, 
W. Veenbaas, J. Goudswaard & H.A. Verschuren

Het drama van het begaafde kind,
Alice Miller

Rouwverwerking

Over rouw, de zin van de vijf stadia van rouwverwerking,
Elisabeth Kübler-Ross

De cirkel van het leven,
Elisabeth Kübler-Ross

Vingerafdruk van verdriet,
Manu Keirse

Afscheid van moeder,
Manu Keirse

Voice Dialogue

Thuiskomen in jezelf 
Hal & Sidra Stone

De innerlijke criticus ontmaskerd 
Hal & Sidra Stone

De innerlijke Patriarch 
Sidra Stone

Communicatie

Geweldloze communicatie
Marshall Rosenberg