De kracht van het NU, 
Eckhart Tolle

De kracht van focussen, 
Ann Weiser Cornell

Ontmoeting met je schaduw, 
Connie Zweig en Jeremiah Abrams

Handboek Chakra-Psychologie, 
Anodea Judith

De Maskermaker, 
W. Veenbaas, J. Goudswaard & H.A. Verschuren

Het drama van het begaafde kind,
Alice Miller