"Triskele" is Oud-Grieks en betekent letterlijk 3 benen.

De triskele is een symbool dat gebruikt werd bij de Kelten.  Het bestaat uit de drie cirkels van het leven (leven, dood en wedergeboorte).  De beweging van elke cirkel vertrekt van buiten en komt binnenin samen met de andere delen.

De triskele staat ook symbool voor de "Grote Moeder" de natuur.  Als je je natuur volgt, dan neem je je eigen plek in, vervul je je eigen missie en maak je deel uit van het grotere geheel.  

Het is de doelstelling van Triskele om elk individu een stapje verder te brengen op zijn/haar unieke weg en maakt hierbij gebruik van het Triskele teken als symbool voor de balans in denken, voelen en doen.